menu close menu

 

Aktivnosti u prirodi podrazumevaju da deca sa svojim trenerima odlaze na lokalitete koji ih okružuju, Ada Ciganlija, Košutnjak, Banjička šuma, Avala… Na prirodnim lokalitetima deca stiču znanja iz: logorovanja, orjentacije u prirodi, upoznaju prirodne i životinjske vrste koje ih okružuju, uče da čitaju mape, vezuju čvorove…

Časovi se sprovode jednom nedeljno u trajanju od 60 minuta, na otvorenom prostoru: Banjička šuma, Košutnjak, Ada Ciganlija, klizališta, parkovi…

Logorovanje