menu close menu

Elementarne igre - veliki broj igara koji deci pored zabave pruža pomoć u socijalizaciji i razvoju zdravog-sportskog međuljudskog odnosa koji će u kasnijem periodu života deteta biti od ogromne pomoći, razvoj motoričkih sposobnosti i razvijanje takmičarskog duha.

elementarne igre

Elementarne igre koje će se sprovoditi na časovima su: „ide maca oko tebe“, „noć i dan“, „između dve vatre“, „vuk i ovca“, „ringeraja“, „prepoznavanje skrivenih predmeta“, „ledeni čika“…


Video: Ledeni čika

Ledeni čika