menu close menu

Gimnastika je bazična sportska grana koja će imati primat u radu škole sporta Sport kids. Gimnastika insistira na pravilnom držanju tela, na harmoničnom razvoju svih delova tela i na svestranom razvoju sposobnosti (koordinacija, pokretljivost u zglobovima, spretnost, okretnost, elastičnost musculature, brzina pokreta…).

Gimnastika

Promene sposobnosti postignute gimnastičkim vežbanjem su dobra osnova kao kretno iskustvo sa velikim mogućnostima realizovanja kako u životu tako i u drugim sportovima. Pored osnovnih elemenata obuke (kolut napred, nazad, premet strance, stav na šakama…) u školi sporta primenjivaće se i gimnastički poligoni koji su pogodni za razvoj spretnosti i okretnosti kao izvedenih sposobnosti snalaženja u prostoru i vremenu.

922200_484546058282090_1556360457_o