menu close menu

Cilj škole sporta Sport kids je pravilan motorički razvoj deteta. Motorički poligoni su jedan od najboljih načina da se elementi koji se nauče na časovima, povežu i prikažu kao jedna celina. U zavisnosti od godišnjeg plana i programa škole sporta, tj. elemenata koji se u datom trenutku obučavaju na časovima, motorički poligoni mogu biti: atletski, gimnastički, poligoni sa loptom, ili kombinacija svih aktivnosti.

motorički poligon

 

Motorički poligoni su veoma zanimljivi deci, potrebno je brzo se provući, preskočiti, savladati datu prepreku, uraditi kolut unapred a pritom uraditi sve zadatke za što kraće vreme, tačno i precizno.

atletika