menu close menu

Kada se dete suoči sa zahtevima boravka u vodi i plivanjem, tok reagovanja dečijeg organizma teče od privikavanja i osećaja same sredine, ovladavanja i usavršavanja plivanja. Voda kao specifična sredina boravka je sama po sebi interesantna za decu, pa plivanjem i primenom vežbi u vodi najbolje možemo omogučiti normalan tok psihofizičkog razvoja, sticanja znanja iz osnova plivanja i korekcije telesnih deformiteta.

Plivanje

U školi sporta Sport kids, deca su podeljena u dve gurpe kako bi rad na časovima bio što bolji i kako bi deca za što kraće vreme stekla plivačko iskustvo. Deca stiču znanja iz osnova plivanja, prilagođavaju se na vodenu sredinu, koriste adekvatne rekvizite (daske za plivanje, tube, plovne pločice) kako bi što pre savladali plivanje i oslobodili se straha od vode.

Plivanje