menu close menu

Program je namenjen deci uzrasta od 4.0 do 6.0 godina. U okviru OSNOVNOG nivoa deca su podeljena u dve grupe:

 

- OSNOVNI I

- OSNOVNI II

 

  Aktivnosti koje se primenjuju na treninzima su:

- osnove gimnastike - gimnastika je bazična sportska grana koja će imati primat na treninzima. Gimnastika insistira na pravilnom držanju tela, na harmoničnom razvoju svih delova tela i na svestranom razvoju sposobnosti (koordinacija, pokretljivost u zglobovima, spretnost, okretnost, elastičnost muskulature, brzina pokreta…). Promene sposobnosti postignute gimnastičkim vežbanjem su dobra osnova kao kretno iskustvo sa velikim mogućnostima realizovanja kako u životu tako i u drugim sportovima. Pored osnovnih elemenata obuke (kolut napred, nazad, premet strance, stav na šakama…) u školi sporta primenjivaće se i gimnastički poligoni koji su pogodni za razvoj spretnosti i okretnosti kao izvedenih posobnosti snalaženja u prostoru i vremenu.

- osnove atletike - Atletske discipline predstavljaju glavni deo programa rada škole sporta Sport kids, koje se kasnije primenjuje kao glavno ili pomoćno trenažno sredstvo u drugim sportovima. Atletske aktivnosti koje će se primenjivati na treninzima su: obuka trčanja, štafetne igre, obuka skoka u dalj i vis, kao i obuka bacanja.

- sportske igre (osnove košarke, fudbala, rukometa, odbojke) - osnovni elemeni iz sportskih igara omogućiće deci da se upoznaju i da ovladaju njima. Pored obuke, deca će imati priliku i da kroz motoričke zadatke nadmeću i da učestvuju u takmičenju.

web(371)(1) bf

 

Nakon uspešnog završenog OSNOVNOG programa, deca nastavljaju svoje motoričko usavršavanje na NAPREDNOM nivou.