menu close menu

Nikola Dubljanin

BeFunky_P1013269Dublja.jpg

Rođen je 25.08.1985.godine u Užicu. Diplomirao je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu 2010. godine, gde je stekao zvanje diplomiranog profesora sporta i fizičke kulture. Profesionalno se bavio košarkom do 2006. godine, a nakon košarkaške karijere radio je kao košarkaški trener sa mlađim košarkaškim talentima na usavršavanju tehničkih elemenata i koordinacionih sposobnosti. Od 2008. godine posvetio se radu u oblasti fitnesa, korektivne gimnastike i regulisanju telesne težine.

December 21, 2012 | | Comments Off