menu close menu

Lazar Šijaković

BeFunky_P1013260Laki.jpg

Rodjen 20.02.1993 godine u Uzicu. Student druge godine Fakulteta za sport i fizicko vaspitanje Univerziteta u Beogradu. Profesionalno se bavio kosarkom do 2012. godine. Od pocetka studija posvetio se radu sa decom na razvoju motorickih sposobnosti.

May 7, 2013 | | Comments Off