menu close menu

Zašto je važno redovno meriti visinu deteta?

Redovna provera i merenje visine deteta su od vitalnog značaja za njegov razvoj i moraju se obavljati sa velikom preciznošću kako bi taj značaj bio i iskorišćen. Visina je vrlo dobar pokazatelj dečijeg zdravlja, razvoja, ishrane kao i da li dete reaguje na određene terapije.

metar1

Kada se započinje sa merenjem visine, objasnila nam je Dr.Radmila Kosić, pedijatar Doma zdravlja „Zvezdara“:

U prve dve godine života deca se mere u ležećem položaju i tada govorimo o dužini, a posle druge godine, mere se u stojećem stavu i tada govorimo o visini deteta. Sa procenom dužine se započinje već u porodilištu kada bi neonatolog trebalo da proceni da li je dužina sa kojom je dete rođeno, odgovarajuća u odnosu na dužinu trajanja trudnoće, ono što mi zovemo gestaciona starost deteta.
Prvo merenje se obavlja u savetovalištima u domovima zdravlja već sa mesec dana, u toku prve godine decu merimo šest do sedam puta i u prvoj godini starosti dete bi trebalo da poraste između 23 i 25 cm. Znači, to je period najintenzivnijeg rasta koji će se posle ponovo dogoditi tek u pubertetu
.“

Zdravo odgajano i emotivno sigurno dete raste optimalnom stopom. Slabiji rast može biti znak poremećaja koje zahteva dijagnozu i, eventualno, terapiju. Redovno merenje visine dece može pomoći u ranoj dijagnozi problema. Minimalni intervali u merenju ne bi trebao da budu manji od tri meseca jer mnoge bolesti ne izazivaju vidljive simptome i slab rast može negde biti prvi ili jedini indikator problema.

Zašto je važno pravilno merenje?

Pravilno merenje je bitno, jer ako imate grešku i odstupanje 1 do 2 cm u prethodnom merenju onda ćete imati veliku grešku i naći ćete se u jednoj zamci da li je dete zbilja zaostalo u rastu ili nije. Posle druge godine života, sistematski pregledi se obavljaju jednom godišnje, besplatni su, pedijatri su dostupni na teritoriji cele naše države, merenje je krajnje jednostavno, sestre i pedijatri su dovoljno obučeni da pravilno izmere decu i da procene, na osnovu ucrtavanja u kartu rasta, da li dete pravilno raste i da li treba preduzeti nešto u ispitivanju eventualnog zaostatka u rastu.“, objašnjava Dr.Kosić.
izvor: Najboljamamanasvetu.com

October 27, 2014 | Novosti, Saveti | Comments Off