menu close menu

Svakodnevna potreba čoveka za kretanjem i vežbanjem dominantno je predstavljena kroz prirodne oblike kretanja (hodanje, trčanje, bacanje, skakanje, puzanje, penjanje, provlačenje…). Atletske discipline predstavljaju glavni deo programa rada škole sporta Sport kids, koje se kasnije primenjuje kao glavno ili pomoćno trenažno sredstvo u drugim sportovima. Atletske aktivnosti koje će se primenjivati na časovima škole sporta su: obuka trčanja, štafetne igre, obuka skoka u dalj i vis, kao i obuka bacanja.