menu close menu

Motoričke vežbe – vežbe za akomodaciju oka

Ovo je jedan od najvažnijih procesa za kasnije dobro učenje i koncentraciju, koji je sve više prisutan kao problem. Gledanjem televizije, video igrica i kompijutera skoro potpuno se zapostavlja razvoj ove izuzetno važne funkcije oka. Naime, taj fiziološki proces se razvija brzim pokretima oka, praćenjem predmeta, trčanjem i preskakanjem prepreka, a deca u tehnološkim razvijenim zemljama sve češće zamenjuju igre gledanjem u ekran, što negativno utiče na razvoj akomodacije oka. Poslednjih godina istraživanja su pokazala da u gotovo svim oblicima poremećaja pažnje i problema sa koncentracijom, postoji problem sa akomodacijom ( i to u preko 90% slučajeva, a kod većine slabije akomodira levo oko).

igra-napolju (1)

Uvek je bolje sprečiti nego lečiti i važno je znati da je najranije detinjstvo presudan period za razvoj ove sposobnosti oka.

Zadatak 1.

Lopta i akomodacija. Lopta je idealno sredstvo za sve vežbe, jer prateći loptu oko stalno akomodira, a vežbe se razlikuju u zavisnosti od uzrasta. Deca uzrasta od 3-4 godine mogu da sede jedno naspram drugog na razdaljini od pola metra do metar i da kotrljaju loptu svakog dana 4-5 minuta. Deca uzrasta 4-5 godina mogu da formiraju krug (četvoro, petoro dece) i da dodaju iz ruke u ruku, a vremenom mogu i da se dobacuju na manjim razdaljinama. Deca uzrasta od 5-6 godina mogu da dodaju jednom drugom loptu na većim razdaljinama ili da ubacuju u koš.

Zadatak 2.

Potrebno je veliku reč sa table što pre pročitati i naći odgovarajuću sliku na stolu ispred sebe. Brzim čitanjem sa table i izvlačenjem slika sa stola, oko mora stalno da akomodira i da radi. Svakodnevna vežba od 10-15 minuta, ne samo da razvija sposobnost čitanja, nego je izuzetna i za proces akomodacije.

Zadatak 3.

Vežbe trčanja, provlačenja, preskakanja i boravak u prirodi pomažu razvoj akomodacije.

Izvor: “IQ Deteta – briga roditelja” – Dr. Ranko Rajović

November 12, 2013 | Novosti, Uncategorized | Comments Off