menu close menu

Sport kids

Čas na lokaciji DKC Majdan

Čas na lokaciji DKC Majdan:

Čas na lokaciji DKC Majdan

Čas na lokaciji SC Voždovac

Čas na lokaciji SC Voždovac

Obuka plivanja – starija grupa

Obuka plivanja - starija grupa

Obuka plivanja – mlađa grupa

Obuka plivanja - mlađa grupa

Igre bez granica – DKC Majdan

Igre bez granica - DKC Majdan?

Motorički razvoj

Motorički razvoj?

Prilagođavanje na vodenu sredinu

Prilagođavanje na vodenu sredinu?